| A A A
polski
Jak napisać podanie o pracę
Jak napisać list motywacyjny
Jak napisać CV
 
JAK NAPISAĆ CV

Curriculum Vitae powinno być krótkie i proste w formie. Najlepiej, gdyby zajęło jedną, maksymalnie dwie strony. Życiorys nie może obyć się bez kilku podstawowych elementów, takich jak dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie. Warto, aby zawierało także dodatkowe: znajomość języków obcych, szkolenia, zainteresowania i zdjęcie.

 

Najczęściej stosowany w CV jest układ chronologiczny.  Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach. Jest to układ najczęściej stosowany przy podaniach o pracę.

Nie wolno zapomnieć o klauzuli, w której wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Ogólny plan:

 

Nagłówek:

CV lub ładniej w rozwiniętej formie Curriculum Vitae, aby pracodawca nie miał wątpliwości, z czym ma do czynienia.

 

Dane osobowe i kontaktowe :

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.

 

Wykształcenie

Należy zadbać o to, aby na górze pojawiły się najbardziej aktualne dane. Z lewej strony należy zamieścić przedział lat, w jakich odbywała się nauka w danym miejscu. Jeżeli nauka jest kontynuowana należy wpisać planowany rok ukończenia studiów – dla osoby przeprowadzającej rekrutację to istotna informacja. Z prawej strony obok dat należy wpisać szkołę i profil klasy lub nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalizacji oraz stopień studiów.

Informacje powinny być czytelne już przy pierwszym spojrzeniu.

 

Doświadczenie zawodowe 

Układ jak w poprzedniej części – z lewej strony zakres dat, a z prawej stanowisko, nazwa firmy lub realizowanego projektu. Jeżeli wpisane firmy nie są rozpoznawalne na rynku, dobrze jest dodać w nawiasie informację - czym się zajmuje i z jakiej jest branży. Pod nazwami stanowisk kryją się często bardzo różne zadania, dlatego wypada wyszczególnić swój zakres obowiązków.

 

Szkolenia/ inne doświadczenie/ dotychczasowe osiągnięcia
Tę część należy dostosować do swojego życiorysu, zastanowić się, czy są takie informacje, które warto przekazać rekruterowi, a które nie pasują do żadnej klasycznej części CV i stworzyć odpowiedni nagłówek.

 

Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacje

W tej części można uwzględnić  zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy), jak i miękkie (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.).

 

Zainteresowania

Zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jest się ciekawym człowiekiem.

 

Klauzula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Przykład Curriculum Vitae /plik .pdf/