Strona główna » Przed znalezieniem pracy » Jak napisać list motywacyjny
| A A A
polski
Jak napisać podanie o pracę
Jak napisać list motywacyjny
Jak napisać CV
 
JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY

Przy pisaniu listu motywacyjnego trzeba pamiętać, ze staramy się nie używać języka potocznego. Obowiązuje tutaj forma formalna, powinniśmy pamiętać o odpowiednich zwrotach.

Taki list powinien w nagłówku po lewej stronie zawierać informacje personalne, tzn. imię i nazwisko, kontakt (aktualny adres, nr telefonu, e-mail).

W nagłówku z prawej strony umieścić należy nazwę miejscowości i dokładną datę (pamiętajmy, aby nie popełniać błędów stylistycznych, piszmy 25 czerwca a nie „czerwiec”).

W pewnym odstępie pod datą (prawa strona) umieszczamy dane osoby/firmy - do której kierujemy pismo:

 - jeżeli zwracamy się do konkretnej osoby należy zamieścić jej imię, nazwisko i zajmowane stanowisko,

- jeżeli zwracamy się ogólnie do firmy stosujemy odpowiednio: Dyrekcja/Prezes (nazwa zakładu pracy).

Poniżej, na środku używamy nagłówka: List motywacyjny.

 

WSTĘP

List rozpoczynamy odpowiednim zwrotem grzecznościowym: Szanowna Pani/Szanowny Panie lub Szanowni Państwo – jeśli nie znamy nazwiska pracodawcy/rekrutanta.

 

W dalszej części listu trzeba trzymać się kilku zasad:

- w pierwszej kolejności krótko przedstawiamy swoją osobę oraz informujemy dlaczego przesłaliśmy dokument,

- musimy podać nazwę stanowiska o jakie się ubiegamy,

- jak najlepiej zachęcamy czytającego do zapoznania się z naszymi dokumentami,

- warto uwzględnić, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o wolnym stanowisku.

 

Przykład wstępu:

,,Szanowni Państwo,

Jestem tegorocznym absolwentem informatyki absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Po przeczytaniu ogłoszenia w dodatku do „Dziennika Warszawskiego”, „ Praca” z 10 września br. , zgłaszam swoja kandydaturę do pracy na stanowisku grafika komputerowego. Po przeanalizowaniu wymagań przedstawionych w ogłoszeniu, jestem pewien, ze moje kwalifikacje są zbieżne z umiejętnościami poszukiwanymi przez Państwa (...)”

 

ROZWINIĘCIE

Kolejny etap to przedstawienie naszych osiągnięć, kwalifikacji, zalet, umiejętności, certyfikatów, doświadczeń zawodowych. Wszystkich dobrych stron, które przekonają pracodawcę ze to właśnie Ty jesteś najodpowiedniejszym kandydatem na proponowane stanowisko. Pamiętając o tym, ze list motywacyjny jest odpowiedzią na ofertę pracy, powinniśmy na samym początku odnieść się do wymagań, jakie zostały zawarte w ogłoszeniu. Nasze dokonania opisujemy w sposób rzetelny i prawdziwy, nie wymyślamy sobie dodatkowych kompetencji. Najlepiej gdy nasze deklaracje zostaną poparte przykładami. Warto tez zapamiętać, ze wysyłanie tego samego listu motywacyjnego do wielu pracodawców może nie przynieść nam korzyści, gdyż różne mogą być oczekiwania wobec rekrutów. Każdorazowo należy starać się dostosować treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Jeśli aplikujemy na określone stanowisko pracy, list motywacyjny powinien odpowiadać na zapotrzebowanie wyrażone przez pracodawcę w wymaganiach zawartych w ogłoszeniu o pracę.

Pismo to nie musi być długie, ale konkretne i  trzymające się tematu. Mile widziane będą również pozytywne rekomendacje i opinie poprzednich pracodawców.

ZAKOŃCZENIE

Zakończenie listu motywacyjnego powinno składać się z 4-5 zdań. Dziękujemy za przeczytanie dokumentu, deklarujemy chęć współpracy, która będzie pomocna pracodawcy przy wyborze. Jak w całości dokumentu - w zakończeniu używamy także języka formalnego. Należy również wyrazić gotowość do bezpośredniego spotkania (Z przyjemnością spotkam się z Państwem...). Dokument kończymy zwrotem np. ,,Z poważaniem”, bądź ,,Z wyrazami szacunku”. Pod tym zwrotem składamy własnoręczny podpis (pełne imię i nazwisko).

 

Poniżej tworzymy listę załączników, które składamy wraz z listem motywacyjnym (np. CV, dyplom ukończenia..., rekomendację)

 

Na dole strony umieszczamy klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

Przykład listu motywacyjnego /plik .pdf/