Strona główna » Przed znalezieniem pracy » Jak napisać podanie o pracę
| A A A
polski
Jak napisać podanie o pracę
Jak napisać list motywacyjny
Jak napisać CV
 
JAK NAPISAĆ PODANIE O PRACĘ

Każde podanie o pracę powinno posiadać standardowe elementy :

 

 

W lewym nagłówku wpisujemy swoje dane personalne, czyli podajemy: imię i nazwisko, dokładny aktualny adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

 

W prawym nagłówku zapisujemy miejscowość i datę w sposób przykładowy:

Warszawa, 28 czerwca 2011 r.

 

Nieco niżej – z prawej strony podania - przedstawiamy dane adresata, czyli osoby lub firmy, do której skierowane jest podanie. W podaniu o pracę możemy użyć zwrotu ogólnego np.: „Dyrektor/Właściciel”. Jeżeli zwracamy się do konkretnej osoby należy zamieścić jej imię, nazwisko i zajmowane stanowisko.

 

Na środku strony musi widnieć napis :”PODANIE”.

 

Treść rozpoczynamy odpowiednim zwrotem grzecznościowym: Szanowna Pani/Szanowny Panie lub Szanowni Państwo – jeśli nie znamy nazwiska pracodawcy/rekrutanta.

 

Podanie o przyjęcie do pracy zawiera rzeczową prośbę o zatrudnienie na określonym stanowisku, a także uzasadnienie prośby. Tutaj krótko opisujemy, dlaczego czujemy się odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, przedstawiając swoje kwalifikacje, ukończone kursy itp., opisując dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz charakterystykę własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Podsumowując, dziękujemy za przeczytanie podania i zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie lub kontakt. Pisząc podanie należy pamiętać o estetyce, przejrzystości naszego dokumentu oraz wystrzeganiu się wszelkich błędów (stylistycznych, ortograficznych, literówek).

 

Podanie kończymy formułą grzecznościową w stylu: „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”, pod którą składamy własnoręczny podpis.

 

Poniżej prezentujemy listę załączników, np: CV, świadectwo ukończenia kursu..., opinię z poprzedniego zakładu pracy.

 

Trzeba pamiętać o zamieszczeniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zazwyczaj lokuje się ją na dole strony podania.

 

 

Przykład podania o pracę /plik .pdf/