Strona główna » Rekrutacja
| A A A
polski
UE flaga

Kapitał Ludzki

Przed znalezieniem pracy
Baza ofert pracy
   POWIAT PUŁTUSKI »
   POWIAT PRZASNYSKI  »
   POWIAT PŁOŃSKI  »
Zagraniczne oferty pracy EURES
 
REKRUTACJA

Poszukujemy osób, które:

-posiadają status osoby bezrobotnej,

-posiadają  co najmniej średnie wykształcenie,

-zamieszkują jeden z powiatów: mławski, przasnyski, ostrołęcki, ciechanowski, makowski, płoński, pułtuski, wyszkowski,

-posiadają sprawność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne,

-nie są ubezpieczone w KRUS,

-nie są karane za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

-nie są studentami studiów dziennych.

 

Kryteria zwiększające szanse:

- wiek powyżej 45 lat

- niepełnosprawność

- utrata zatrudnienia z przyczyn pracodawcy,

- zamieszkanie terenów wiejskich

 

Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełniają najwięcej przedstawionych  kryteriów.

W przypadku, gdy liczba osób w równym stopniu spełniających kryteria dodatkowe przekroczy limit miejsc w grupie, elementem decydującym będzie termin zgłoszenia.

 

Do udziału w szkoleniach należy zgłaszać się poprzez: