Strona główna » Oferta
| A A A
polski
UE flaga

Kapitał Ludzki

Przed znalezieniem pracy
Baza ofert pracy
   POWIAT PUŁTUSKI »
   POWIAT PRZASNYSKI  »
   POWIAT PŁOŃSKI  »
Zagraniczne oferty pracy EURES
 
OFERTA

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora od 01.07.2011 roku rozpoczęła realizację nowego projektu realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „Turystyka regionu północnego Mazowsza” nr POKL 06.01.01-14-202/10

Projekt ten obejmuje realizację szkoleń: Pilot wycieczek (50 osób), Przewodnik turystyczny (25 osób).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia w północnej części województwa mazowieckiego,

a także aktywizację zawodową uczestników kursów.

Kursanci wezmą udział w 3-dniowych warsztatach rozwijających kompetencje ogólne, w tym rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie ze stresem, aktywne poruszanie się po rynku pracy.

Uczestnicy szkoleń powyżej 45 roku życia skorzystają również z 30 godzin szkolenia z  zakresu obsługi podstawowych programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz wykorzystania Internetu.